Na pot novi spletni podstrani JKP LOG – »Pogrebna služba Barbara«

Posted by Kategorije: Obvestila
Na pot novi spletni podstrani JKP LOG – »Pogrebna služba Barbara«
Več

Število obiskovalcev naše spletne strani v zadnjih mesecih zelo narašča, informacij, ki ste jih do sedaj pridobili na naši spletni strani je premalo. Zato smo se odločili, da pristopimo k oblikovanju nove spletne podstrani našega podjetja. In tako je danes pred vami nova spletna podstran našega podjetja. Podstran še ni povsem dokončana in jo bomo […]

Novosti novega zakona o pogrebni dejavnosti

Posted by Kategorije: Obvestila
Novosti novega zakona o pogrebni dejavnosti
Več

Vlada RS je v preteklem letu sprejela nov Zakon o pogrebni dejavnosti in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št.62/16). Zakon je pričel veljati 30.julija 2016. Ker pa vlada še ni sprejela podzakonskih aktov, se je po navodilu ministrstva izvajanje pogrebne službe vršilo na enak način kot pred sprejetjem zakona. Do danes je vlada sprejela dva […]

Raztros pepela na Barbari

Posted by Kategorije: Članki
Raztros pepela na Barbari
Več

Želje ljudi o načinu pokopa se spreminjajo. Še nekaj let nazaj so prevladovali klasični pogrebi, danes opravimo tri četrtine žarnih pogrebov. V zadnjih letih se povpraševanje po drugačnih rešitvah povečuje. V ta namen smo pristopili k ureditvi dela pokopališča za namen posipa pepela. Terase pokopališča, pripravljene za ureditev grobov, na novejšem delu pokopališča, ki so […]

Gozd spominov

Posted by Kategorije: Članki
Gozd spominov
Več

Pokopališče Barbara Pokopališče se razteza v Zagradu ob cerkvi sv. Barbare, zavetnice rudarjev, ki je na tem mestu od konca petnajstega stoletja. Veliko pokopališče je skupno za občini Prevalje in Ravne na Koroškem, zasnovala sta ga arhitekta Andrej Lodrant, Jožko Fras in projektant Franc Mezner. Že v rimskih časih, pred skoraj 2000 leti je bilo […]