Pokopališče Barbara

Pokopališče se razteza v Zagradu ob cerkvi sv. Barbare, zavetnice rudarjev, ki je na tem mestu od konca petnajstega stoletja. Veliko pokopališče je skupno za občini Prevalje in Ravne na Koroškem, zasnovala sta ga arhitekta Andrej Lodrant, Jožko Fras in projektant Franc Mezner. Že v rimskih časih, pred skoraj 2000 leti je bilo v bližini grobišče in danes nas na to spominja sarkofag pri Brančurniku. Po neznani logiki naključij je na tem območju sedaj sodobno pokopališče. Prvi pokop je bil 7.11.1965. Od leta 1981 so na Barbari tudi žarni grobovi, v letu 2013 smo uvedli tudi možno slovo od pokojnika z razsutjem pepela v Barbarinem gaju.

Gozd spominov

V letu 2015 eni izmed teras uredili poseben prostor, ki smo ga poimenovali Gozd spominov. Posadili smo različne vrste dreves: gaber, ambrovec, tulipanovec, pavlovnijo, murvo, jerebiko, lipo, hrušico, bukev, jelko, smreko… Novo nasajena drevesa z obstoječimi bori in omorikami  tvorijo manjši gozdiček in ustvarjajo prostor za zadnji počitek. Prav tako smo posadili rožice, ki bodo spomladi ustvari rožnat gaj. Ob koreninah  dreves bomo omogočili pokop bio žar s pepelom umrlih. V Gozdu spominov je urejen prostor za sveče in rože ter za zapis imen umrlih. Na tem mestu smo postavili klopce in skale, kjer se boste lahko posedeli in se spominjali. Kot spomin na rimske čase, smo na to mesto postavili tudi artefakt iz tistih časov.

In naš razlog za Gozd spominov:

V zadnjih letih opažamo vedno večjo potrebo ljudi po alternativnih oblikah pokopa, pokop v Gozdu spominov  pa je hkrati tudi naravi prijazen način. Bio žare se razgradijo v roku leta dni. Pepel se pomeša s humusom, iz katerega korenine črpajo energijo za rast in razvoj. S tem sledimo miselnosti, da se s smrtjo energija ne izgubi temveč se krog življenja nadaljuje v neskončnosti nadaljuje. S tem nadaljujemo tudi idejo Barbarinega gaja in potke v obliki znaka neskončnosti.

Gozd spominov je prostor, ki ima posebno energijo in kjer boste lahko v miru, ob šumenju drevesnih krošenjin petju ptic v miru posedeli, razmišljali in se spominjali.

 

»Pojdem, ko pride moj maj, pojdem na rožne poljane,

kjer najdem vse svoje zbrane od včeraj in kdo ve od kdaj.

Pojdem v kraj vseh krajev, pojdem v maj vseh majev…..

Ne kliči me nazaj !«

(T.Kuntner)

 

Za vse informacije vam je na voljo Pogrebna služba Barbara, JKP Log d.o.o.