NAVODILA ZA PRIMER SMRTI NA DOMU:

  • svojci umrlega morajo o smrti obvestiti dežurnega zdravnika, ki opravi mrliški pregled in izda potrdilo o smrti
  • ko zdravnik oziroma mrliški oglednik opravi mrliški pregled in izda potrdilo, morajo svojci poklicati našo dežurno pogrebno službo in se dogovoriti za prevoz pokojnika.

NAVODILA V PRIMERU SMRTI V BOLNIŠNICI ALI DOMU ZA OSTARELE

Po obvestilu o nastopu smrti v bolnišnici ali domu za ostarele morajo svojci prevzeti vse pokojnikove stvari v bolnišnici ali domu za ostarele. V obvestilu svojcem je tudi podatek, kje se pokojni trenutno nahaja. Na območju občin Ravne, Prevalje in Črna se vsi pokojni prepeljejo v mrliško vežico na Barbari, kjer lahko svojci naročijo pogreb, upepelitev, prevoz v drug kraj, cvetlične aranžmaje, torej vse na enem mestu.

NAVODILA V PRIMERU SMRTI DRUGJE

V primeru smrti drugje lahko svojci ravnajo enako kot v primeru smrti v bolnišnici ali domu za ostarele.