Želje ljudi o načinu pokopa se spreminjajo. Še nekaj let nazaj so prevladovali klasični pogrebi, danes opravimo tri četrtine žarnih pogrebov. V zadnjih letih se povpraševanje po drugačnih rešitvah povečuje. V ta namen smo pristopili k ureditvi dela pokopališča za namen posipa pepela. Terase pokopališča, pripravljene za ureditev grobov, na novejšem delu pokopališča, ki so dolga leta samevale, so se pokazale kot idealni prostor za ureditev prostora za namen pogreb v obliki posipa pepela.

Za vas smo uredili teraso z nasaditvijo različnih drevesnih vrst in grmovnic ter ureditvijo potke v obliki matematičnega znaka za neskončnost, ki sledi neskončnemu krogu življenja in smrti.

Prvi del ob potki je namenjen odraslim pokojnim, v drugi del pa smo postavili angela kot prispodobo nedolžnosti.

Prostor za nedonošenčke, mrtvorojene otroke otroke, je prostor, namenjen raztrosu pepela mrtvorojenim ter nedonošenim in splavljenim otrokom.

Starši lahko pogreb uredijo sami in otrok počiva v posamičnem grobu, lahko pa se odločijo za skupni grob (posip pepela) v Barbarinem gaju. Ne glede na starost zarodka ali nedonošenega otroka, se lahko starši odločijo za upepelitev in zanje opravimo samostojni pogreb, lahko pa se odločijo za skupno upepelitev, katere posip pepela opravljamo dvakrat letno.

Žalovanje je zelo pomembno in potrebno. Vsaka družina ali posameznik se ob izgubi sooči z žalovanjem, saj s tem predelamo bolečino in se napolnimo z močjo za nadaljnje življenje.

V Sloveniji deluje Društvo Solzice (www.solzice.com), v katerem so združeni starši mrtvorojenih otrok, ki si skušajo pomagati ob bolečini.

Med potko so zelenice, na njih različna drevesa in grmovnice (omorika, macesen, jerebika, medvejka,…), ob potki pa klopce za spomin, počitek,….

V brežino nad teraso smo namestili večje kamne, kamor bomo lahko nameščali tablice z imeni in priimki umrlega. Med nje smo nasadili vresje in bršljan.