• osebni dokument pokojnika (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje)
  • številka grobnega prostora, v katerega bo opravljen pokop, soglasje najemnika grobnega prostora za pokop ali se dodeli nov grobni prostor, opravi posip pepela ali pa se svojci odločijo za pokop z BIO žaro
  • potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu, če je smrt nastopila na domu
  • potrdilo pristojnega upravljavca pokopališča za pokop žare, če bo pokojnik upepeljen in žara pokopana na pokopališču, s katerim Pogrebna služba Barbara, JKP LOG d.o.o. ne upravlja
  • za prevoz v tujino je obvezen potni list, Pogrebna služba Barbara, JKP LOG d.o.o. pa priskrbi posmrtni potni list in mednarodne mrliške liste

Pokojnike,  oblečemo v obleko, ki jo prinesejo svojci ali pa v posebno obleko za upepelitev, ki je iz okolju prijaznega materiala, svojcem pa v tem primeru ni potrebno prinašati obleke za pokojnika. Svojcem priporočamo, da se pred naročilom pogreba o vsem pogovorijo, zlasti o tem, kakšen način pogreba oz. pokopa bodo izbrali (z žaro ali s krsto) in ali bo navzoč predstavnik verske skupnosti.

Predlagamo, da svojci uskladijo želje o uri in kraju pogreba ter pripravijo besedilo za osmrtnico. Svojci, ki želijo pogreb s predstavnikom verske skupnosti (duhovnikom), se morajo o tem dogovoriti v župniji, v kateri je imel pokojnik stalno prebivališče. To naročilo opravijo po naročilu pogreba pri Pogrebni službi Barbara, JKP LOG d.o.o.. Vse v zvezi s sodelovanjem društev (pevci, godba, gasilci, ZB NOV, itd.) ureja naročnik pogreba sam oziroma to uredi, glede na želje svojcev, Pogrebna služba Barbara.