Upepeljevanje imamo pogodbeno dogovorjeno s podjetjem Žale d.o.o. in se izvaja v upepeljevalnici Ljubljana. Prevoz na upepelitev izvajamo v odvisnosti od želja svojcev vsak delovni dan.

Upepelitev se lahko izvede v 36 urah od nastopa smrti. Pred upepelitvijo se lahko svojci tudi poslovijo od pokojnika v prostorih Pogrebne službe Barbara, JKP LOG d.o.o. po dogovoru s Pogrebno službo Barbara.

Žaro s posmrtnimi ostanki lahko prepeljemo na želeno pokopališče takoj po upepelitvi. Za vsako žaro, ki bo pokopana na pokopališčih, ki so v upravljanju podjetja JKP LOG d.o.o., Pogrebne službe Barbara, mora pooblaščeno pogrebno podjetje predložiti tudi potrdilo o pokopu žare.