Pogoji uporabe spletnega mesta www.pokopalisce-barbara.si

Spoštovani!

Obveščamo vas, da so vse pravice, ki se nanašajo na naše spletne strani in podstrani
pridržane. Le to pomeni, da so vsa gradiva, informacije in slikovni materiala na naših spletni
straneh in podstraneh zaščitene s pravicami, ki se nanašajo na intelektualno lastnino JKP LOG
d.o.o..
Prav tako vas obveščamo o omejitvi odgovornosti, kar pomeni, da so vsi dokumenti,
informacije in slikovno gradivo informativne narave. Iz tega sledi, da vse objavljeno gradivo
uporabljate na lastno odgovornost, pri čemer JKP LOG d.o.o. ne odgovarja za morebitno
škodo, ki bi nastala pri uporabi spletne strani in podstrani ter vseh gradiv, objavljenih na naših
straneh.
Na našem podjetju se trudimo in se bomo trudili tudi v prihodnje, da pri nastajanju,
obnavljanju in nadgradnji spletnih strani in podstrani JKP LOG d.o.o. ne bo napak oziroma,d
a do njih ne bo prihajalo. Trudili se bomo za ažurnost vseh podatkov. Pri tem tudi ne
odgovarjamo za morebitne poškodbe, do katerih bi prihajalo na vaši strani zaradi uporabe
naših spletnih strani. V to so vključeni tudi morebitni virusi.
JKP LOG d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja spletnih strani in podstrani JKP LOG
d.o.o. kadarkoli, brez predhodnega obvestila.
V kolikor se z zgoraj navedenimi pogoji strinjate, se strinjate tudi, da v kolikor ravnate v
nasprotju z njimi, ste v celoti materialno in odškodninsko odgovorni.

JKP LOG d.o.o.