Svojci umrlega morajo o smrti na območju Občin Ravne na Koroškem, Prevalje in Črna na Koroškem obvestiti organ, ki na območju navedenih občin opravlja mrliško pregledno službo, to je Zdravstveni dom Ravne, Dežurna služba, Ob Suhi, 2390 Ravne na Koroškem (telefon: 02 87 05 278).
Mrliški preglednik opravi mrliški pregled in izda potrebno dokumentacijo – potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu. Ko mrliški preglednik opravi mrliški pregled, morajo svojci poklicati Pogrebno službo JKP LOG d.o.o. (telefon: 041 650 611 – 24 ur na dan) in se dogovoriti za prevoz pokojnika. Ko je pokojnik pripeljan na pokopališče Barbara, lahko svojci naročijo pogreb.
Uradne ure sprejema pogrebov, v kolikor jih ne naročite Pogrebni službi Barbara, JKP LOG d.o.o. so v PON, TOR, SRE, ČET in PET od 9.00 do 12.00 ure.