Ob naročilu pogreba se pri Pogrebni službi Barbara, JKP LOG d.o.o. (tel: 041 650 611) lahko dogovorite in naročite naslednje storitve:

  • izbira pogrebne opreme (krste, žare, okrasne žare, žarne niše …)
  • naročilo vencev, žalnih šopkov
  • dodelitev grobnega prostora in sklenitev najemne pogodbe za grobni prostor
  • vrtnarsko ureditev groba pred pokopom in po pokopu
  • prevoz pokojnika v drugi kraj v Sloveniji ali tujini
  • objava osmrtnic (Koroški radio, Delo, Večer …)
  • pripravo govora in govornika  za pogrebni govor
  • ureditev izpiska iz Matične knjige umrlih

Glede na želje svojcev uredimo oziroma posredujemo tudi pri naslednjih storitvah:

  • kamnoseška ureditev groba (dvig robnikov in spomenika, postavitev robnikov in spomenika, vgraditev žarne niše, napis na nagrobno ploščo)
  • zborovsko in solo petje ter igranje instrumentov ob pogrebni slovesnosti