Na pokopališčih, ki jih ima v upravljanju Pogrebna služba Barbara, JKP LOG d.o.o. ima organizirano nadzorno službo, ki izvaja splošen nadzor območja pokopališč. Pokopališče Barbara nadziramo neprekinjeno 24 ur na dan.

Nadzorna služba v skladu s predpisi skrbi, da se ne odstranjuje drevja brez dovoljenja upravljavca, da se odlagajo odpadki na za to določena mesta, da se obiskovalci vedejo primerno kraju in namenu pokopališča s spoštovanjem do umrlih, da ne vodijo psov in drugih živali na pokopališče, da brez predhodnega dovoljenja upravljavca ne opravljajo kamnoseških del ter da na pokopališčih ne uporabljajo prevoznih sredstev. Ob tem pa s svojo prisotnostjo posredno preprečuje tudi kraje in druga kazniva dejanja.

Tudi na lokalnih pokopališčih imamo organizirano službo, ki pokopališča nadzira z občasnimi obhodi.

Na določenih delih pokopališča Barbara imamo že nekaj let nameščene tudi kontrolne kamere. Na ta način smo fizično varovanje kombinirali s tehničnim varovanjem in s tem še povečali stopnjo varnosti na pokopališču.