Spoštovane obiskovalke in obiskovalci Barbarinega gaja,

Gozda spominov in Brezovega gaja

 

Barbarin gaj in Gozd spominov je prav poseben prostor. Poseben je za preminule, ki tam počivajo in tudi za vas, ki jih obiskujete in ne dovolite, da bi spomin nanje ugasnil. Barbarin gaj in Gozd spominov sta zasnovana kot parkovna površina, na kateri lahko obiskovalec v urejenem naravnem okolju, na klopci ali pa ob njej, začuti in podoživlja spomine na ljubljeno osebo. Raztros pepela pokojnih nam daje vedno znova vedeti, da smo ljudje minljivi, okolje pa bo naša dediščina zanamcem.  Kakšno bo to okolje, kakšen bo Barbarin gaj in Gozd spominov, pa je odvisno od le nas, ki tam obiskujemo pokojne.

Na te zelene površine ne sodijo različni spominki, plastično cvetje in tudi ne sveče – za sveče smo za vas uredili poseben prostor. Lepšega prostora, kot ga ponuja sama narava, ni in ga ne more biti. Tudi sveče in spominki so v naravnem okolju tujek, a razumemo, da je vedno potrebno najti  ravnovesje in sožitje.   

 

Zavedamo se, da je žalost ob izgubi bližnjega velika. Bolečino in praznino v nas poskušamo omiliti na različne načine – tudi s polaganjem cvetja in spominkov. Takšno ravnanje pa kljub plemenitim nagibom ni sprejemljivo. Naš skupni cilj je, da lahko naši dragi počivajo v mirnem in urejenem naravnem okolju. In takšno okolje si želijo in zaslužijo tudi obiskovalci.

 

Kot upravljavec pokopališča Barbara moramo za to poskrbeti.

 

V petek,27.5.2022, bomo iz Gozda spominov, Barbarinega in Brezovega gaja pobrali vse spominke, angelčke, plastične rože in podobno.

 

Vse, kar je še uporabno bomo  do  10.6.2022 hranili v naših prostorih, da lahko pridete iskati, po tem datumu bomo zadeve oddali v razgradnjo.

 

Na takšen način bomo postopali vsak zadnji petek v mesecu: Do vsakega 10.v mesecu pa boste lahko zadeve prevzeli, pri čemer opozarjamo, da ne nosimo odgovornosti za predmete in njihovo stanje.

 

S takšnim načinom bomo sprostili prostor namenjen  svečam in rožicam. Prostor okoli dreves pa bo odslej namenjen le položitvi rožic, ki jih bomo, ko bodo ovenele odstranili.

 

 

Pogrebna služba Barbara, JKP LOG d.o.o.

 

Ravne, 23.5.2022