Spoštovani!

 

V preteklih dneh ste prejeli račun za pogrebne storitve 2021. Glede na to, da postavljate vprašanja, kaj pomeni pogrebna storitev, vam odgovarjamo:  Račun se nanaša na najemnino  grobnega prostora na pokopališču Barbara in Šentanel za leto 2021.

JKP LOG – Pogrebna služba Barbara