Spoštovani!

Na pokopališčih v našem upravljanju pri izvajanju klasičnih pogrebov ne moremo zadostiti zahtevam zaščite oziroma varnosti  pred COVID 19, ki jih je sprejela Vlada RS. Zaradi navedenega in za boljšo varnost pred virusom za vse nas vam  svetujemo, da se v primeru smrti svojca odločite za žarni pogreb.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.