Spoštovani svojci in obiskovalci Barbarinega gaja in Gozda spominov!

Park spominov in Barbarin gaj smo na pokopališču Barbara osnovali kot sonaravni park, kjer zasledujemo spreminjanje življenja v neskončnost. Park s cvetočimi rožami, čudovitimi drevesi, petjem ptic, je v vetru in tišini namenjen tihemu počitku naših bližnjih in spominu nanje.

V spomin nanje lahko odložite rožice in sveče v za to posebej namenjen prostor. V okolici, ob drevesih, grmovnicah NI DOVOLJENO odlaganje raznih spominkov, sveč, ki lahko zanetijo požar, oltarčkov, zasajanje rožic in podobnega.

Ta prostor smo namenili vsem, predvsem pa naravi in našim spominom, ki jih nosimo v sebi. Zato naj ta prostor ostaja čist, lep, predvsem pa naraven.

Upam, da boste tako lažje razumeli našo zahtevo:

Prosimo vas, da pospravite sveče, oltarčke in druge spominke, ki ste jih namestili ob ploščah z imeni pokojnikov ali ob drevesih, grmovnicah v Barbarinem gaju in Gozdu spominov. V kolikor tega ne boste storili sami, bo predmete odstranila pogrebna služba Barbara 30.5.2019.

Z razumevanjem

                                                                                                JKP LOG d.o.o.

Ravne, 10.5.2019