Spoštovane obiskovalke in obiskovalci Barbarinega gaja in Gozda spominov

Barbarin gaj in Gozd spominov je prav poseben prostor. Poseben je za preminule, ki tam počivajo in tudi za vas, ki jih obiskujete in ne dovolite, da bi spomin nanje ugasnil. Barbarin gaj in Gozd spominov sta zasnovana kot parkovna površina, na kateri lahko obiskovalec v urejenem naravnem okolju, na klopci ali pa ob njej, začuti in podoživlja spomine na ljubljeno osebo. Raztros pepela pokojnih nam daje vedno znova vedeti, da smo ljudje minljivi, okolje pa bo naša dediščina zanamcem.  Kakšno bo to okolje, kakšen bo Barbarin gaj in Gozd spominov, pa je odvisno od le nas, ki tam obiskujemo pokojne.

Na te zelene površine ne sodijo različni spominki, plastično cvetje in tudi ne sveče – za sveče smo za vas uredili poseben prostor. Lepšega prostora, kot ga ponuja sama narava, ni in ga ne more biti. Tudi sveče in spominki so v naravnem okolju tujek, a razumemo, da je vedno potrebno najti  ravnovesje in sožitje.

Zavedamo se, da je žalost ob izgubi bližnjega velika. Bolečino in praznino v nas poskušamo omiliti na različne načine – tudi s polaganjem cvetja in spominkov. Takšno ravnanje pa kljub plemenitim nagibom ni sprejemljivo. Naš skupni cilj je, da lahko naši dragi počivajo v mirnem in urejenem naravnem okolju. In takšno okolje si želijo in zaslužijo tudi obiskovalci.

Kot upravljavec pokopališča Barbara moramo za to poskrbeti. Od 20.3.2021 dalje bomo vsak petek odstranili vse, kar boste odložili ob obeležjih. Izjema je ena rožica (rezano cvetje), ki jo bomo odstranili šele takrat, ko bo ovenela.  Ob drevesih v Gozdu spominov je poleg rožice dovoljena še sveča, ki jo bomo odstranili, ko bo dogorela.

Vse spominke bomo shranili v prostore namenjene za rožice in sveče, v kolikor pa bo ta prostor poln, jih bomo shranili v naših poslovnih prostorih, kjer jih boste lahko prevzeli. V kolikor jih bomo zaradi prenapolnjenosti prostora morali shraniti in ker se zavedamo, da so med njimi morda tudi takšni, ki imajo za vas prav poseben pomen, zato bomo z njimi ravnali spoštljivo in skrbno..

Vabimo pa vas tudi, da v smislu ohranjanja narave raje prižgete virtualno svečko na naši spletni strani.

                                                                                    Pogrebna služba Barbara, JKP LOG d.o.o.

Prevalje 18.3.2021